fbpx

Eje, leje eller andel - hvad skal du vælge?

Ejerlejlighed, lejelejlighed eller andelslejlighed. Tre vidt forskellige boligformer med hver deres fordele og ulemper. Står du overfor en udskiftning af boligen, men er i tvivl om, hvilken boligtype der passer bedst til dig? Vi giver dig her det komplette overblik over fordele og ulemper ved eje, leje og andel.

Investering i en ejerlejlighed

En ejerlejlighed er en bolig, som du køber og dermed bliver anført som ejer af. Som ejer af en ejerlejlighed har du en række fordele:

 • Lejligheden kan fungere som opsparing. En stor del af den månedlige husleje vil være afdrag på gæld i kreditforening og bank (med mindre du har afdragsfrit lån). Gælden vil derfor være mindre, når lejligheden sælges igen. Har ejendommen holdt sin værdi, vil du således have sparet penge op.
 • Mulighed for gevinst ved salg: Stiger lejligheden tilstrækkeligt i værdi til at opveje mæglersalær og øvrige handelsomkostninger, kan du høste en nettogevinst ved et eventuelt salg.
 • Du kan optage ekstra lån med sikkerhed i evt. friværdi i ejerboligen, hvilket giver en vis økonomisk fleksibilitet.
 • Frihed til at bestemme eller stor indflydelse på hvordan lejligheden skal indrettes og/eller anvendes.
 • Mulighed for boligstøtte, hvis du er folke- eller førtidspensionist.

Dog kan der også nævnes ulemper ved køb af ejerlejlighed:

 • Der kan være en del omkostninger forbundet med køb og salg af boligen.
 • Risiko for værditab på ejendommen eller lejligheden, som påfører dig et økonomisk tab. Kan i værste konsekvens føre til, at du bliver stavnsbundet til lejligheden for en periode, hvis du ikke kan opnå salg.
 • Ved lån af penge skal bank og/eller realkreditinstitut godkende dig som køber og acceptere det opstillede budget.
 • Ingen mulighed for boligsikring, hvis du ejer en ejerlejlighed (medmindre du er folke- eller førtidspensionist).
 • Indbetaling til fællesudgifter på mellem 1.500 og 2.000 kr. (gennemsnitsudregning for en to-værelses lejlighed).

Leje af lejebolig

Mange starter i en lejebolig, når de flytter hjemmefra, hvilket ofte skyldes manglende råd til en ejer- eller andelsbolig. Senere i livet vælger mange danskere dog at købe en bolig – for senere at vende retur til lejeboligen. Andre er lejere hele deres liv. At bo til leje har sine åbenlyse fordele:

 • Lejer har ikke ansvar for udvendig vedligeholdelse af ejendommen.
 • De færreste har behov for at optage lån i forbindelse med leje.
 • Mulighed for at få boligsikring.
 • Skal ikke bekymre dig om et salg, men kan fraflytte lejligheden inden for en varslingsperiode.

Ulemper ved at bo til leje kan være:

 • Du betaler husleje hver måned til udlejer, og sparer derved ikke op i lejligheden.
 • Du har ikke den fulde råderet over lejligheden.
 • Høj husleje, hvis boligen er opført efter 1992 og derved ikke indbefattet af Boligreguleringsloven.
 • Depositum går mere eller mindre til istandsættelse af lejligheden ved fraflytning.

Parkkvateret i bydelen Sporbyen i Randers

5 nyopførte rækkehuse og 16 lejligheder i versioner med både 2, 3 og 4 værelser i størrelser varierende fra 57-130 m².

Køb af en andelslejlighed

Med en andelslejlighed ejer du en andel af lejligheden sammen med de øvrige andelsejere i andelsboligforeningen. Det betyder, at du som beboer i en andelsbolig kun køber brugsretten til din bolig som andelshaver og samtidig får del i andelsforeningens formue og gæld. Fordelene forbundet med en andelsbolig indbefatter blandt andet:

 • Fordelagtige købspriser og lav husleje.
 • Værdien på en andelsbolig er ikke fri, men styret af en fastsat andelskrone.
 • Andelsforeninger med en lille gæld i ejendommen har en lav boligafgift. Dette gælder især ældre andelsboligforeninger.
 • Stærke fællesskaber og netværk i foreningen. Oprindeligt blev andelsforeninger stiftet med solidaritet og fællesskab for øje.
 • Mulighed for at søge om boligstøtte, hvis du er folke- eller førtidspensionist.

Ulemperne forbundet med køb af en andelslejlighed kan være:

 • Begrænsning ift. lån: Du kan ikke optage et realkreditlån, men derimod et andelsboliglån, dvs. et banklån, som er dyrere at optage. Andelsbolig kan derfor være en dyr boligform.
 • Du er ikke frit stillet til at foretage større ombygninger, dette skal godkendes af bestyrelsen i andelsforeningen først.
 • Du kan ikke bruge en andelslejlighed som opsparingsmulighed i samme omfang som en ejerbolig. Selvom indskud bevarer sin værdi eller endda bliver mere værd, udgør den månedlige boligudgift en stor del af de flestes budget.
 • Andelslejligheder er meget følsomme over for ændringer i lovgivningen og skiftende prisstrukturer på boligmarkedet som helhed. Det kan føre til meget store kontantgevinster ved salg, men også tab af mange penge.

Hvad skal du så vælge?

Når det kommer til valg af boligform, findes der ikke noget entydigt svar på, hvad man som lejer bør vælge. Både ejer-, andels- og lejelejlighed har sine fordele og ulemper, og det handler derfor om at blive skarp på, hvad dine konkrete boligbehov er. Herunder er et vigtigt parameter at tage stilling til, hvor længe du regner med at bo i den kommende bolig.

Har du et ønske om at kunne sætte dit eget præg på lejligheden, er ejerlejlighed et godt valg. Med en ejerlejlighed skal du gerne have planer om at blive boende i boligen i en del år, da det ellers ikke økonomisk vil kunne svare sig. Vil du derimod gerne kunne rive teltpælene op med kort varsel og være uafhængig af, hvor mange år du har boet det pågældende sted, er en lejelejlighed at foretrække. Denne boligtype er mere fleksibel i forbindelse med flytning, og der er færre omkostninger forbundet hermed.

Er din situation derfor den, at du har midlerne til at finansiere købet af en lejlighed og har fundet et sted, som du ved, du kan bo i mange år, så er det en god idé at investere i en ejerlejlighed. Kan du omvendt ikke forliges med tanken om at være bundet til samme bolig i mange år, er der ikke nogen fidus i at eje. Du vil ikke kunne nå at tjene meget på lejligheden og risikerer i stedet at miste penge på din kortsigtede investering.

Har du mulighed for at finde en billig lejelejlighed, vil en tilsvarende ejerlejlighed ikke være konkurrencedygtig prismæssigt. Dog gælder det, at jo flere penge du har til udbetaling af en ejerlejlighed, des sværere er det for lejeboligen at konkurrere på prisen.

Det er desuden værd at overveje en andelsbolig, hvis du gerne vil have en billig bolig og nogle af de rettigheder, du også kan opnå med en ejerlejlighed. Finder du en andelslejlighed i en ældre andelsboligforening, er der en chance for, at du kan sidde billigere i den end i en købt ejerlejlighed. Er der derimod tale om en andelsbolig i en nyere andelsboligforening, kan du risikere en højere månedlig udgift ved at eje en andelslejlighed frem for en ejerlejlighed. Grunden hertil er, at de ældre andelsboligforeninger i lang de fleste tilfælde har mindre gæld end nystiftede.